တပ္လွန္႔သံ

သမိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ ေမြးဖြားလာခဲ့ရတဲ့ သူတို႔အတြက္ က်ဳပ္တို႔ေတြ ဂုဏ္ျပဳေပးၾကရမယ္။

တပ္လွန္႔သံ

က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းအလံတိုင္မွာ
ေဒါင္းအလံစိုက္မယ္ေန႔က်ရင္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တက္တူးေတြနဲ႔
ခင္ဗ်ားတို႔မ်က္ႏွာကို
ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက
ရင္ဘတ္မွာ တံဆိပ္ရိုက္ၿပီး ၀တ္ၾကလိမ့္မယ္…

က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးမွာ
သမိုင္းကေမြးဖြားသန္႔စင္ခဲ့ၿပီး
စေတးခံခဲ့ၾကတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔အေၾကာင္းကို…
ခင္ဗ်ားတို႔လို သူရဲေကာင္းေတြေခတ္မွာ
အတူတူေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း
က်ဳပ္တို႔အပါအ၀င္
က်ဳပ္တို႔သား….
က်ဳပ္တို႔ေျမး….
က်ဳပ္တို႔ျမစ္ေတြအထိ
ဂုဏ္ျပဳ ေျပာဆိုေနၾကလိမ့္မယ္…..

ညအေမွာင္ထဲမွာ ခင္ဗ်ားတို႔
ခဏေလာက္ေလးပဲ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာနဲ႔
ေစာင့္ေနလိုက္ၾကပါ….

က်ဳပ္တို႔ … ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္
မိုးေသာက္ယံကို ေဆာင္က်ဥ္းခဲ့ပါ့မယ္….

က်ဳပ္သိသေလာက္ကေတာ့
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ
ေက်ာင္းစည္း၀ိုင္းထဲက စတင္တာ…

ညီေနာင္တို႔… က်ဳပ္တို႔အတြက္
ေက်ာင္းတံစက္ျမိတ္ကေန
ေတာ္လွန္ေရး စစ္တလင္းကိုပဲ
ဦးတည္ၾကရေတာ့မယ္

ဒါဟာ ေရြးရြယ္ခ်ယ္ရန္မလိုတဲ့
တစ္လမ္းတည္းေသာ
အမွန္တရားလမ္းပဲ…..

ဒီအခ်ိန္မွာ က်ဳပ္တို႔အတြက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ ဇိမ္ခံေရးေတြမလိုဘူး….

ကိုယ္ထမင္းကိုယ္စား
ကိုယ့္ေလွကိုယ္ထိုးၿပီ…

ကိုယ့္လြတ္လပ္ေရးအတြက္
ကိုယ္တုိင္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရေတာ့မယ္….

မင္းထက္ဘုန္းျမတ္
(11-11-2008)

(ယေန႔အမိန္႔ခ်ခံလိုက္ရသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေနာင္ေတာ္ အမေတာ္မ်ား၊
ဘေလာ့ခ္ဂါ ေနဘုန္းလတ္အပါအ၀င္ မတရား အဖမ္းအဆီးခံ ေရာင္းရင္းမ်ားအတြက္ႏွင့္
အဖိအႏိွပ္ခံ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသို႔ ရည္ရြယ္ေရးသားသည္။)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s