ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဖက္ေဒသ၌ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနဆဲ ယခင္ထက္ပို၍လ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီးစနစ္တက်က်ဴးလြန္ေန

ကုိ၀ုိင္း/ ၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈

နအဖစစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုဆႏၵျပသူမ်ားကို ပစ္ခတ္ႏွိွမ္နင္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ၾကာၿပီးေနာက္ ယခုကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဖက္ေဒသမ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မပ်ံ႕ပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ စသည့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ပို၍ လ်ိဳ႕၀ွက္စြာ စနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္၌ အကူ အညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ The Thailand Burma Border Consortium (TBBC) အဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာမ်က္ႏွာ (၇၀) ပါ Internal Displacement and International Law in Eastern Burma အမည္ရွိ အစီရင္ခံ၌ ယင္းသို႔ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

TBBC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဖက္ရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လြန္ခဲ့သည့္ (၆) ႏွစ္မွစ၍ ျပည္တြင္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းၿပီးတင္ျပေနသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း နအဖ၏ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအေပၚရက္ရက္စက္က်ဴးလြန္ေနသည့္အေျခအေန ေဘာင္အတြင္းမွခ်ဥ္းကပ္ စုေဆာင္းခဲ့ၿပီးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဒသအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မပ်ံ႕ပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကရင္နီျပည္နယ္စသည့္ေဒသမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈအဓိကခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရျခင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ားအဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼ ေငြေကာက္ခံျခင္း၊ ေျမယာမ်ားသိမ္းျခင္း၊ အဓမၼစိုက္ပ်ဳိးခိုင္းျခင္း၊  လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ားသို႔သြားလာျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို တင္းက်ပ္ထားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ မိသားစုဘ၀မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြမ်ားထိခိုက္ၿပီး လူဦးေရအားလံုး အေပၚလည္း မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း TBBC က အစီရင္ခံစာအတြင္း ေထာက္ျပထားသည္။

မည္သည့္အရပ္သားကိုမဆို လ်ဳိ႕၀ွက္၍ စနစ္တက်တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိပါက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ျပည္သူမ်ားအေပၚရက္ရက္စက္ က်ဴးလြန္ေနသည့္အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ အက်ဳိး၀င္ေၾကာင္း၊ အရပ္သားကို တိုက္ခိုက္သည္ဆိုရာတြင္ စစ္ေရးအရသာမကပဲ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒေအာက္၌ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ ၫွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း စသည္တို႔လည္း အႀကံဳး၀င္ေၾကာင္း TBBC က အခ်က္အလက္ႏွင့္တကြ ေထာက္ျပထားသည္။

REF : http://www.newskhitpyaing.co.cc/?p=993

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s