ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေျမာက္ရန္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေနႀကီးဦးၾကည္၀င္းက စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအား ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ေသာၾကာေန႔ အယူခံလႊာတင္ခဲ့သည္ဟု TMNpostမွသတင္းရရိွပါသည္။ ၎ အယူခံလႊာကိစၥကို စစ္အစိုးရက မည္ကဲ့သို႔သေဘာထားမည္ဆိုတာမသိေၾကာင္းကိုလည္း ေရွ႕ေနႀကီးဦးၾကည္၀င္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအျပင္ စစ္အစိုးရက အယူခံလႊာ ကိစၥကို လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ အေၾကာင္းျပန္ႏိုင္သည္ဟု ထင္မိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရက အေၾကာင္းျပန္လာပါက သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျမန္ဆံုးသြားေရာက္၍ ေတြ႔ဆံုလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း TMNpost မွသတင္းရရိွထားပါသည္။

ျမန္မာေနးရွင္းပို႔စ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s