အက်ဥ္းသား ၉၀၀၂ ဦး လြတ္ေပးသလို ႏိုင္ငံေရးလုပ္ကိုင္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ထပ္ဖမ္းမည္ဟု ျပည္သူမ်ားအၾကား ေကာလဟလထြက္ေပၚ

အက်ဥ္းသား ၉၀၀၂ ဦး လြတ္ေပးသလို ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထပ္ဖမ္းမည္ဟု ျပည္သူမ်ားအၾကား ေကာလဟလထြက္ေပၚ

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (23) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ အက်ဥ္းသား (၉၀၀၂) ဦးကို လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္အစိုးအာေဘာ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားမွေရးသားေဖာ္ျပေပးခဲ့ၾကကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားမွလည္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကားမွာေတာ့ ယခုလႊတ္ေပးလိုက္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ခိုးဆိုး၊ ႏိႈက္လူရမ္းကားမ်ားျဖစ္ၿပီး အစိုးရအတြက္ အႏၱရာယ္မျပဳႏိုင္သျဖင့္လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရကိုအႏၱျပဳႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူ တစ္ေသာင္ေက်ာ္ကို ထပ္မံဖမ္းဆီရန္ ေနရာမရွိသျဖင့္ ယခင္ဖမ္းထားသူမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ေျပာၾကားလွ်က္ရွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s