က်ီးလန္႔စာစား ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံကို လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပၿပီး လက္နက္အျပည့္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ယဥ္အစီးေလးဆယ္ေက်ာ္ႏွင့္ လွည့္ပတ္ကာ ျပည္သူမ်ားအား ခ်ိန္းေျခာက္သည့္သေဘာျဖင့္ အင္အားလွည့္လည္ျပသေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ယခုတင္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပံုကေတာ့ ပုဇြန္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ေနရာမွာ ထိုယဥ္တန္းမ်ား ရပ္နားထားစဥ္ျမင္ေတြ႕ရပံုျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s