စကားေျပာဆင္ခ်င္ပါ ကားေပၚမွာ

စကားေျပာဆင္ခ်င္ပါ ကားေပၚမွာ

ေအာင္ပ ။ 2008 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (18)။

ယခုအခ်ိန္မွာ စစ္အစိုးရ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူ မွန္သမွ်ကို ၾကဴပင္ကိုခုတ္ ၾကဴငုတ္မက်န္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆရသူမ်ားအား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး။ အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္ေနသူဆိုပါက ပုဒ္မ၊ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးေခါင္းဆင္တပ္ကာ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်က္မွတ္လွ်က္ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးျပဳတ္တိုက္ပြဲကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗကသ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အမွန္တရားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ နည္းပညာလက္နက္ကိုစြဲကိုင္တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိတဲ့ ဘေလာ့ခ္ဂါမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထား သတင္းအနံ႔ခံကာ ဖမ္းဆီးမႈေတြရွိေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာေတာ့ စစ္အစိုးရဟာ ယခင္က ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ရဲ႕ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး NIP အစား (စရဖ) ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ထိုအဖြဲ႕မွ Taxi ကားသမားမ်ားဟန္ေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင္းမ်ားကို စတင္ေျပာဆိုစည္းရံုးကာ တစ္ဖက္မွ ေျပာလာမည့္ႏိုင္ငံေရးေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကားအတြင္းအသံဖမ္းစက္တပ္ဆင္ကာ ေထာက္လွမ္းျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရးစီေရးလႈပ္ရွားသူ မ်ိဳးျပဳတ္စီမံကိန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေရးကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူအားလံုးႏွင့္ ဗကသမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၊ ဘေလာ့ခ္ဂါမ်ားအေနနဲ႔ အငွားကားမ်ားေပၚတြင္ အခ်င္းခ်င္းအေျပာအဆို ဆင္ခ်င္ရန္အထူးပင္လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s