ဘတ္စ္ကား CNG အိုးေပါက္ကြဲ ယဥ္ေပၚပါ ခရီးသည္အားလံုး ဒဏ္အျပင္းအထန္ရရွိ၊ ႏွစ္ဦးအေျခအေနဆိုး။

လွည္းတန္းမီးပြိဳင့္အနားတြင္ ဆူေလမွ အင္းစိန္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ မထသ (၄၅) ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး (၄ခ/၅၄၈၁) နီညိဳ ေရာင္ယဥ္သည္ ေန႔လည္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ျပင္းထန္စြာေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေပါက္ကြဲမႈတြင္ ယဥ္အေပၚလိုက္ပါစီးနင္းလာသူ အမ်ားအျပား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ႏွစ္ဦးမွာမူ အလြန္အမင္းအေျခအေနဆိုးေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာခ်က္အရသိရသည္။

ထိုေပါက္ကြဲမႈမွာ ယဥ္ေလာင္စာဆီအျဖစ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွ စတင္ကာ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့ေသာ CNG (သဘာ၀ဓာတ္ေငြ) အိုးမ်ားမလံုၿခံဳမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေလာင္စာဆီအေရာင္ဆိုင္မ်ားမွ ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးမႈေလွ်ာ့နည္းသည့္အျပင္ အသံုးျပဳသူ ယဥ္ေမာင္၊ ယဥ္ေနာက္လိုက္တို႔၏ ေပါ့ေလွ်ာ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက သံုးသပ္သည္။ တာ၀န္က်ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကဆိုရာတြင္မူ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးေရးသမားမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ဖံုးကြယ္သည့္အေနနဲ႔ လူအမ်ားအၾကား ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု MHT သတင္းေထာက္မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္ အျခားပို႔ေဆာင္ေရးယဥ္မ်ားမွာ အသက္အႏၲရာယ္လံုၿခံဳမႈလံုး၀မရွိသည့္အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္ေပၚပါက အစိုးရမွ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ အာမခံေၾကးတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ မရရွိသည့္အျပင္ ယဥ္လိုင္းမ်ားမွ ယဥ္စီးခအတြင္း ထည့္သြင္းေကာက္ခံထားေသာ အာမခံေၾကးမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေနနျဖင့္ ရရွိျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အလားတူအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရဖူးသည့္ ခရီးသည္တစ္ဦးကဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ CNG အိုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေျပးဆြဲလွ်က္ရွိေသာ ခရီးသည္တင္ယဥ္မ်ားအား စတင္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရန္ အစိုးရမွ အမိန္ထုတ္ခဲ့ၿပီး စတင္ေျပာင္းလဲအသံုးစကပင္ မ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာရရွိမႈအနည္းငယ္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့လည္း ယခုအခါေပါက္ကြဲမႈသည္ ခရီးသည္ႏွစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ယဥ္ေပၚလိုက္ပါစီးနင္းလာသူမ်ားပါ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုးရြားဆံုး CNG ေပါက္ကြဲတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

MHT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s