၈၈ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ျပည့္အထိန္းအမွတ္ ဆြမ္းေကၽြး မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င္းပမည္

၈၈ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ျပည့္အထိန္းအမွတ္ ဆြမ္းေကၽြး မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င္းပမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဟုပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တင္စားေျပာၾကားခဲ့ေသာ 1988 ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ၾကရေသာ အာဇာနည္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဗကသမွ ဂုဏ္ျပဳဆြမ္းေကၽြးပြဲကို ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ရက္ျဖစ္ေသာ 8-8-2008 အစား ေရွ႔တစ္ရက္တိုးၿပီး 7-8-2008 ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕၀င္လူငယ္မ်ားမွ သိရသည္။

ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည္ကို အဖြဲ႔၀င္လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းပင္မသိရွိေသးပဲ မနက္ျဖန္ 7-8-2008 ေန႔နံနက္မွပင္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ အသိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ေရးအေျခအေနတြင္ ေျမေအာင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ျဖင့္လႈပ္ရွားေနၾကရေသာ ေက်ာင္းသားသမဂအဖြဲ႕႕႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္၊ ေနရာတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားကာ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါ။ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ေတြ႕႔ႀကံဳရႏိုင္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအတြင္း အင္အားနည္းပါလာလွ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပိုမိုစေတးခံၾကရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ယခုလို လွ်ိဳ႕၀ွက္စီစဥ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဖြဲ႕၀င္လူငယ္မ်ားမွ အထိမ္းအမွတ္ပြဲက်င္းပရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၾကရာတြင္လည္း ဆရာေတာ္မ်ားမွ လက္မခံရဲဘဲရွိေနၾကသျဖင့္ တစ္ရက္ႀကိဳၿပီး ..ဘုန္းေတာ္ႀကီး သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ေနအိမ္တြင္ပင္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို က်င္းပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

MHT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s