ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကသိုလ္တြင္ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးေရွာ့ခ္ျဖစ္ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႔ ဒဏ္ရာရွိ

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကသိုလ္တြင္ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးေရွာ့ခ္ျဖစ္ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႔ ဒဏ္ရာရွိ

ရန္ကုန္အေရွ႔ပိုင္းတသသိုလ္ တညင္တြင္ (5-7-2008) ေန႔ ေန႔လယ္ (2း30) အခ်ိန္က လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးေရွာခ္ျဖစ္ကာ အေဆာင္မ်ားအတြင္း ေပါက္ကြဲမႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ကာ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္းသိရသည္။

၀ါယာေရွာခ္ျဖစ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမတစ္ဦးမွ MHT သို႔ဆိုရာတြင္ “ေန႔လယ္ (2း15) ေလာက္မွာ မီးပ်က္သြားတယ္။ ေနာက္မီးျပန္လာၿပီး သိပ္မၾကာဘူး။ ေဖာင္းေဖာင္းဆိုၿပီး အခန္းထဲမွာရွိတဲ့ မီးသီးေတြ၊ ဖန္ေခ်ာင္းေတြ အကုန္ကြဲထြက္ကုန္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေဆာင္ထဲက ရရွိသမွ် ၀ါယာႀကိဳးအကုန္လံုးလည္း ေပါက္ထြက္ကုန္တယ္။ စာသင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္း ေၾကာက္အားလန္႔အားနဲ႔ ထြက္ေျပးၾကတယ္။ အျပင္ေရာက္ေတာ့လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္တိုင္ေတြက ဓာတ္ႀကိဳးေတြ ေပါက္ထြက္ေနတယ္။ မီးလံုးေတြထြက္တာေတာင္ ကၽြန္မျမင္လိုက္ရတယ္။ အေဆာင္အေပၚကေန တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသူေတြ ခုန္ခ်ေတာ့ ေျခေထာက္ႀကိဳးသြားတာရွိတယ္လို႔ေတာင္သိရတယ္။” ဟု သူမရဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳကိုေျပာပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္၀ါယာေရွာခ္ေၾကာင့္ တကသိုလ္အတြင္းရွိ စာသင္ေဆာင္ေလးေဆာင္အတြင္းမွ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးလိုင္းအားလံုးပ်က္ဆီးသြားၿပီး လွ်ပ္စစ္ပစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ပရင္တာႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစည္းမ်ားလည္း ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးသြားေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုလို လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးေရွာခ္မွာ နာဂစ္ဆိုက္ကလုန္းမုန္အတြင္းက ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ဓာတ္တိုင္မ်ားျပင္ဆင္ၿပီး မၾကာမီတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္တိုင္မ်ားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းရံပံုမွ ေငြက်ပ္သိန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး တစ္လေက်ာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိကိစႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရွ႔ပိုင္းတသိုလ္ရွိ ပါေမာခခ်ဳပ္၊ ေမာ္ကြန္းထိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးရံုးမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္လည္း မည္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွ မသိရွိရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ဆက္လက္ၿပီး သတင္းေရးသားသြားမည္ျဖစ္သည္။

MHT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s