အာဇာနည္ေန႔ကို မုန္တိုင္ဒဏ္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳက်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုကေရးတီးၿပိဳင္ပြဲကိုမူ အစဥ္အလာမပ်က္က်င္းပရန္ စစ္အစိုးရ စီစဥ္

အာဇာနည္ေန႔ကို မုန္တိုင္ဒဏ္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳက်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုကေရးတီးၿပိဳင္ပြဲကိုမူ အစဥ္အလာမပ်က္က်င္းပရန္ စစ္အစိုးရစီစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဇူလိုင္ (၁၉) ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

ယေန႔ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အာဇာနည္ေန႔ကိုမူ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ဟု အက်ဥ္းခ်ံဳက်င္းပသြားခဲ့ေသာ္လည္း န၀တလက္ထက္မွစတင္ကာ က်င္းပလာခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဆိုကေရးတီးၿပိဳင္ပြဲကိုမူ အစဥ္အလာမပ်က္ ေနျပည္ေတာ္ ၾကက္ေျပးတြင္ က်င္းပႏိုင္ေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ညွိႏိႈင္းေဆြးအစည္းအေ၀းမ်ားေခၚယူကာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အဆို၊ အက၊ အတီး၊ အေရးပညာရွင္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္ရာ မုန္တိုင္ဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားမွလည္း ထိုၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေစရန္ အထက္မွ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔မွ ေဒသပိုင္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ မုန္တိုင္းအတြင္း အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ အႏုပညာရွင္မ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြစုေဆာင္းေနရေၾကာင္း MHT မွ သတင္းမ်ားရရွိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s