ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေငြမ်ားကို ျပည္တြင္း NGOs မ်ားမွ အလြဲသံုးစားမႈအခ်ိဳ႔ရွိေန

ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေငြမ်ားကို ျပည္တြင္း NGOs မ်ားမွ အလြဲသံုးစားမႈအခ်ိဳ႔ရွိေန

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္လ္ (၇)၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

 

နာဂစ္ေလေဘးဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား IGOs ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား INGOs မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား NOGs မ်ားႏွင့္ လူပုဂိဳလ္မ်ားထံသို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွ်က္ရွိရာ အလွဴေငြလက္ခံရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အလွဴေငြအလြဲသံုးစားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျပည္တြင္း NGOs တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ MHT သို႔ ဆိုသည္။

 

လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာင္မွာ နည္းမ်ိဳးနဲ႔ အလွဴေငြေတြကို အလြဲသံုးစားလုပ္ေနၾကတာေတြရွိ တယ္ဗ်။ နာဂစ္မျဖစ္ခင္တုန္းကလည္း ျပည္တြင္း NGOs ေတြၾကားမွာ အလွဴေငြရဖို႔ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ၾက တာေတြရွိခဲ့ဘူးတယ္။ အခုနာဂစ္ျဖစ္ေတာ့လည္း အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ၾကတာေတြ အသံပိုက်ယ္က်ယ္ၾကားလာရပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြၾကားထဲမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုရင္။ ျမန္မာႏို္င္ငံသားေတြကို တစ္စံုတစ္ခုလွဴလိုက္တယ္ဆိုရင္ သယ္ေဆာင္စာရိတ္ေတြမရွိပဲ။ အျပည့္အ၀လွဴဒါန္းေပးရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ေလ။ အဲ ႏိုင္ငံျခားသားဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ေနထိုင္စာရိတ္ကအစ လုပ္ခလစာအဆံုးအထိ ျမန္မာေငြနဲ႔တြက္လိုက္ ရင္ သူေဌးျဖစ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိ ေပးထားၾကတာေတြရွိတယ္။ ဒါအျပင္ NGOs ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ သူေတြဆိုရင္ ဘယ္ျမန္မာႏို္င္ငံသားမွ မရႏိုင္တဲ့ လုပ္ခ လစာေတြရထားၾကတယ္ေလ။ သူတို႔ယူထားတဲ့ လစာေတြက မုန္တိုင္းသင့္ေက်းရြာတစ္ခုကို ၿမိဳ႔ျဖစ္သြားေအာင္ေတာင္ ဖန္တီးယူလို႔ရမယ့္ေငြပမာဏမ်ိဳးပါဗ်ာ။ အခုျမန္မာျပည္မွာက ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုရင္ အလွဴေငြေပးတယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း အဆမတန္ရထားတဲ့ အလွဴေငြေတြထဲက မေျပာပေလာက္တဲ့ ပမာဏကို လွဴဒါန္းတယ္။ ဒါေတြကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ပညာတက္၀န္ထမ္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာလုပ္ခလစာေတြနဲ႔ေပးထားၿပီး ခန္႔ထားၾကတယ္။ အဲ့ဒီမွာတင္ အလွဴေငြေတြရဲ႕ ငါးပံုသံုးပံုေလာက္က ကုန္သြားၿပီေလ။ ျပည္သူေတြဆီကို အမွန္တကယ္ေရာက္တာက ငါးပံုႏွစ္ပံုေလာက္ပါပဲ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပရရင္ လုပ္စားၾကတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အစိုးရဆိုတာကေတာ့ ေျပာမေနပါနဲ႔ေတာ့။ ဟု ခံစားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

 

အစိုးရမွ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းမ်ားဖြင့္လွစ္လွ်က္ အလွဴေငြလက္ခံေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခား NGOs ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ သံုးသပ္ေျပာၾကားရာမွာေတာ့ သူတို႔ကေတာ့ အလွဴေငြကို အျပည့္အ၀ေပးတယ္ဆိုၿပီး စာရင္းမ်ိဳးစံုတင္ျပၿပီး လုပ္ေနၾကတာပဲဗ်။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ကုမဏေတြကလည္း သူတို႔အစိုးရအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ တစ္နည္းမဟုတ္နည္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့သူေတြၾကည့္ရယ္ပဲေလ။ သူတို႔ကေတာ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးက်တာကိုေတာင္ ေပ်ာ္ေနၾကဦးမယ္။ လုပ္ကြက္သစ္ေတြရၿပီ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေပးၿပီး လုပ္ငန္းသစ္ေတြ ေတာင္းလို႔ရၿပီဆိုၿပီးေတာ့ေလ။ ဟု ဆိုသည္။

 

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂိဳလ္မ်ားမွ ေငြမည္မွ်ကို လွဴဒါန္းေနသည္မဆို ဒုကၣကိုခါးစည္းခံစားေနၾကရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည့့္ျပည့္၀၀အကူအညီရရွိေနျခင္းမရွိသည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသျပရန္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတစ္ခုတည္းသာ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါရင့္စာနယ္ဇင္းဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

MHPM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s