ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ရဲစခန္းမွ သက္ေသခံကၽြဲႏွစ္ေကာင္ အစာငတ္ေရငတ္ႏွင့္ ေသဆံုးဖြယ္အေျခအေနရွိေန

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ရဲစခန္းမွ သက္ေသခံကၽြဲႏွစ္ေကာင္ အစာငတ္ေရငတ္ႏွင့္ ေသဆံုးဖြယ္အေျခအေနရွိေန

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ ဇူလိုင္လ (၇)၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

ပဲခူးတိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းခြဲ၊ ႀကိဳပင္ေကာက္ၿမိဳ႔နယ္ ရဲစခန္းမွ သက္ေသခံပစည္းအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ခိုင္းကၽြဲႏွစ္ေကာင္သည္ အစာငတ္ေရငတ္ႏွင့္ ေသဆံုးဖြယ္အေျခအေနရွိေနၾကာင္း ရဲစခန္းအ၀န္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။

အဆိုပါခိုင္းကၽြဲႏွစ္ေကာင္သည္ ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္ၿမိဳ႔နယ္ ဘိသလြန္ရြာမွ တစ္ေကာင္စပါး (၇၀) ႏွင့္ စြယ္ေတာ္ေဂြးေခ်ာင္းရြာသား ဦးလိႈင္၀င္းမွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ကၽြဲႏြားေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိရာ ဦးလိႈင္၀င္း၏ ကၽြဲႏွစ္ေကာင္သည္ ဇြန္လလယ္ခန္႔က အခိုးခဲ့ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ကၽြဲႏြားျပန္ေပးဂိုဏ္းမွ ဦးလိႈင္၀င္းအား ကၽြဲတစ္ေကာင္ သံုးသိန္းႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးယူရန္ ၾကားလူတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးလိႈင္၀င္းမွ ကၽြဲတစ္ေကာင္ တစ္သိန္းခြဲေပးသည္ကို ျပန္ေပးဂုိဏ္မွ လက္မခံခဲ့သည့္အတြက္ ဦးလိႈင္၀င္းမွ ရဲကိုအေၾကာင္းၾကာကာ ၾကားလူကို ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း၊ ကြင္းဆက္အရ ဂုိဏ္၀င္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖမ္းဆီးမိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲမွ သက္ေသခံကၽြဲႏွစ္ေကာင္ကို ျပန္ရလိုလွ်င္ ေငြေပးရမည္ဆိုသည္ေၾကာင့္ ရွစ္ေသာင္း၊ တစ္သိန္း၊ တစ္သိန္းႏွင့္ သံုးရစ္ ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းကို ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္စခန္း ရဲမ်ားသို႔ ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ကတည္းက သက္ေသခံပစည္း ကၽြဲႏွစ္ေကာင္မွာ အစာေရစာေကၽြးသူမဲ့ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႔တဲ့လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြဲပိုင္ရွင္ ဦးလိႈင္၀င္းအေနျဖင့္လည္း ယေန႔အထိ သူ၏ကၽြဲမ်ားျပန္မရေသးသျဖင့္ ယခုလို ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ခိုင္းကၽြဲအခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ရဲသို႔ ေငြေပးၿပီး မိမိကၽြဲမ်ား ရယူလိုေၾကာင္း တင္ျပေသာ္လည္း ယခုလို ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္သည္အထိ ထူးျခားမႈမရွိသည့္အတြက္  လူတကာအား လိုက္လံအကူအညီေတာင္းခံေနေၾကာင္း စြယ္ေတာ္-ေဂြေခ်ာင္းရြာသားတို႔ထံမွ သတင္းရရွိသည္။

MMO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s