ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ား ေလးဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ထုတ္ေ၀

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ား  ေလးဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္

လက္ကမ္းစာေစာင္ထုတ္ေ၀

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ (၁၀) ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ ဗံုးခြဲဖ်က္စီးျခင္းကို ခံလိုက္ရသည့္ ရန္ကုန္တကသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ သမုိင္း၀င္ေက်ာင္းသားသမဂ အေဆာက္အဦးႀကီး၏ (၄၆) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်ာင္းသားသမဂအဖြဲ႕၀င္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားမွ ေလးဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို အဖြဲ႕၀င္လူငယ္မ်ားအတြင္း ထုတ္ေ၀ျဖန္ခ်ိလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေက်ာင္းသားသမဂအေဆာက္အဦးႀကီး ဗံုးခြဲဖ်က္စီးခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားသမဂအဖြဲ႕ႀကီး၏ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားမွ ကမကထျပဳကာ လက္ကမ္းစာေစာင္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေပါင္းသို႔ ေက်ာင္းသားရွိရင္ ေက်ာင္းသားသမဂရွိရမယ္။ ေက်ာင္းသားထု အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျမင့္တင္ၾက။ သမဂစိတ္ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္၊ ခြပ္ေဒါင္းအလံအား အျမင့္မားဆံုး လႊင့္ထူၾက။ စသည့္ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ထားသည္။

 

မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားသမဂအဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္လႈပ္ရွားေနၾကရၿပီး အဖြဲ႕၀င္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာဖမ္းစီးႏႈိပ္စက္ျခင္းမ်ားကို အစဥ္အၿမဲခံစားေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သလုိ။ ယခုထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ျဖဴးလွ်က္ရွိေသာ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂအမွတ္တရလက္ကမ္းစာေစာင္ကိုလည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လံၿခံဳေရးအရ လက္သိပ္ထိုးျဖန္႔ျဖဴးေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေလးဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔စတင္ကာ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားသမဂအဖြဲ႕၀င္ လူငယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

MHPM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s