မီးရထားလမ္းလံုၿခံဳေရးတာ၀န္က် ရဲေဘာ္သံုးဦးမွ အရာရွိႏွစ္ဦးအား ရဲဒင္းျဖင့္ ခုတ္သတ္

မီးရထားလမ္းလံုၿခံဳေရးတာ၀န္က် ရဲေဘာ္သံုးဦးမွ အရာရွိႏွစ္ဦးအား ရဲဒင္းျဖင့္ ခုတ္သတ္
ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ (၂)၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။
ရန္ကုန္-မႏၲေလးမီးရထားလမ္းအား ႏွစ္ဖာလံုလွ်င္ ကင္းတဲတစ္တဲႏႈန္းျဖင့္ မီးရထားလမ္းလံုၿခံဳေရး တာ၀န္က်လွ်က္ရွိေသာ ရဲေဘာ္သံုးဦးမွ လည္းေကာင္းတို႔အား အုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာရွိႏွစ္ဦးအား ၿပီးခဲ့ ဇြန္လအတြင္းက ရဲဒင္းျဖင့္ခုတ္သတ္ျပစ္လိုက္သည္ဟု ကညြတ္ကြင္းမွ လာေသာသတင္းမ်ားအရသိရသည္။
ျဖစ္ပြာပံုမွာ ရန္ကုန္-မႏၲေလးမီးရထားလမ္းလံုၿခံဳေရးဟာဆိုကာ မီးရထားသံလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ဖာလံုလွ်င္ ကင္းတဲတစ္ခုႏံႈးျဖင့္ ခ်ထားေသာ ကင္တဲမ်ားအား တာ၀န္က် တပ္ရင္းမွဴလိုက္လံစစ္ေဆးရာ ကင္းတဲတစ္ခုမွ ရဲေဘာ္မ်ားမွ မိမိအားအေလးျပဳျခင္းမရွိသျဖင့္ ေခၚယူစစ္ေဆးရာ ထိုရဲေဘာ္မ်ားမွ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ညအခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသိရွိပါသျဖင့္ အေလးျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပရာ တပ္ရင္းမွဴးမွ ထို ရဲေဘာ္သံုးအား ပါးရိုက္ဆံုးမခဲ့သည့္အျပင္ လည္းေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တာ၀န္က် အရာရွိႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အရာခံဗိုလ္တစ္ဦးတို႔အား ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ မိမိအိမ္တြင္ ဖတ္ထိပ္ဆင္းရန္ အမိန္႔ခ်သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုအရာႏွစ္ဦးမွ ရဲေဘာ္မ်ားအား ထပ္မံ ရိုက္ႏွက္ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းကာ လည္းေကာင္းတို႔ကိုယ္စား တပ္ရင္းမွဴးအိမ္တြင္ ဖတ္ထိပ္အလုပ္ဆင္းေစခဲ့သည္။ အမွန္မွာ တပ္ရင္မွဴးလာေရာက္ စစ္ေဆးစဥ္ကမူ ထိုအရာရွိႏွစ္ဦးသည္ ကင္းတဲအတြင္း အရက္မူးအိပ္ေပ်ာ္ေနေသာေၾကာင့္ တပ္ရင္းမွဴးကင္းလာစစ္မည္ကို ရဲေဘာ္မ်ားအား အသိမေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ တပ္ရင္းမွဴးအား အေလးမျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္ေပးၿပီးညမွာပင္ အျပစ္ေပးခံရေသာ ရဲေဘာ္သံုးဦးမွ တပ္ၾကပ္ႀကီးႏွင့္ အရာခံဗိုလ္ႏွစ္ဦးတို႔အား မလိမ့္တစ္ပတ္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းေခၚယူကာ ရဲဒင္းျဖင့္ခုတ္သတ္ၿပီး ကိစတုန္းေစခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s