ကညြတ္ကြင္းၿမိဳ႕ရွိ တပ္ရင္ (၃၄၉) မွ အရာရွိႏွင့္ တပ္သားအခ်ိဳ႕ လက္နက္မ်ားယူေဆာင္ကာေတာခို

ကညြတ္ကြင္းၿမိဳ႕ရွိ တပ္ရင္ (၃၄၉) မွ အရာရွိႏွင့္ တပ္သားအခ်ိဳ႕
လက္နက္မ်ားယူေဆာင္ကာေတာခို
ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ (၂)၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။
ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းပါ၀င္လွ်က္ရွိေသာ ကညြတ္ကြင္းၿမိဳ႕တြင္ တပ္ဆြဲလွ်က္ရွိေသာ ခလရ (၃၄၉) မွ အရာႏွင့္ တပ္သားအခ်ိဳ႕ လက္နက္မ်ားယူကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကုန္ပိုင္းက ေတာ္ခိုသြားေၾကာင္း ကညြတ္ကြင္းမွလာေသာ သတင္းတရပ္အရသိရသည္။
ထိုေတာခိုသြားေတာ့ တပ္သားမ်ားမွ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ နယ္စပ္အၾကား ယခုျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ KNU ႏွင့္ DKBA တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေနာက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေပးေနေသာ တပ္ရင္းျဖစ္ၿပီး ေရွ႕တန္းမွ တပ္ရင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တပ္ရင္းမွဴးအပါအ၀င္ အရာရွိမ်ား၏ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္းတို႔၏ လက္နက္မ်ားယူေကာင္ ပဲခူးရိုးမအား ျဖတ္ေက်ာ္လက္ ကရင္ျပည္နည္အတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည။
ေတာခိုသြားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားတြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ အရာရွိတစ္ေယာက္၊ အၾကပ္တပ္သားေလးဦးခန္႔ ပါ၀င္သြားကာ ၄င္းတို႔ကိုင္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ားကိုပါ တပါတည္း ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ကညြတ္ကြင္းၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ထြန္းကားစဥ္အခ်ိန္က ေၾကာ္ၾကားခဲ့ေသာ သခင္သန္းထြန္း၏ ဇာတိၿမိဳ႕ျဖစ္သလို ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္လွ်က္ရွိေနသျဖင့္ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ရန္ အတြက္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆံုး ၀င္ထြက္သြားလာရာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအပါ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္မွ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ အႏုိင္က်င့္ဗိုလ္က်မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခံစားေနၾကရသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s