ႏိုင္ငံေတာ္ပ်ိဳးစပါး ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ကညင္ကုန္းအုပ္စု ရရွိျခင္းမရွိ

ႏိုင္ငံေတာ္ပ်ိဳးစပါး ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ကညင္ကုန္းအုပ္စု ရရွိျခင္းမရွိ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၉ ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

နာဂစ္ေလေဘးဒဏ္ခံ ဒုကသည္မ်းအား မ်ိဳးစပါးမ်ားအားေပးေ၀ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာအသီးသီးတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ေဖာ္ျပေနေသာ္ လည္း ၇န္ကုန္တိုင္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကညင္ကုန္း၊ ဆယ္အိမ္တန္း၊ အလယ္ရြာ၊ ေက်းရြာတို႔တြင္မူ ေဘးၾကားတစ္တင္း (၈၀၀၀) က်ပ္ ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္စိုက္ေနရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကညင္ကုန္းအုပ္စုပိုင္ ေက်းရြာ ေလးရာတြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ လူ (၂၉) ဦး အသက္ဆံုး ရံႈးခဲ့ကာ ကၽြဲႏြားေကာင္ေရ (၅၀၀) ေက်ာ္ ေသဆံုးေၾကာင္း ဆယ္အိမ္တန္း ေအးခ်မ္းၿဖိဳးအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက MHT သို႔ ဆိုသည္။

MTT (MHT)

www.myanmarht.wordpress.com , www.myanmarht.co.cc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s