ေကာ့မွဴးနယ္ မ်ိဳးစပါး တင္းတစရာ ခုႏွစ္သိန္းေစ်းေပး၀ယ္ေနရ

ေကာ့မွဴးနယ္ မ်ိဳးစပါး တင္းတစရာ ခုႏွစ္သိန္းေစ်းေပး၀ယ္ေနရ

ေကာ့မွဴး၊ ဇြန္ ၂၉ ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

နာဂစ္ေလေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေလေဘးသင့္လယ္သမားမ်ားအား မ်ိဳးစပါးမ်ားကို အျပည့္အ၀ႏွင့္ အခ်ိန္မီေပးေ၀ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာအသီးသီးတြင္ ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ခိုက္ေက်းရြာ ေဒသစိုက္ခြံနီ၊ေဘးၾကား စပါးမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေရာင္းခ်ေပးေနရာ ျပင္ပေစ်းႏွင့္ မျခား တစ္တင္း ၇၀၀ ၊ စပါးတင္းတစ္ရာ ၇ သိန္းေစ်းႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ေဒသခံတို႔အဆိုအရသိရသည္။

အဆိုပါ ရြာစဥ္တစ္ေၾကာရွိ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္စုလွ်င္ လက္တြန္းထြန္စက္ငယ္တစ္စီးကို သံုးႏွစ္ခြဲဆပ္စနစ္ျဖင့္ခ်ေပးရာ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္သင့္ရာမ်ားကို တစ္ဧကစီအလကားထြန္ယက္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ လယ္ေျမမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ရန္ ေနာက္က် မည္စိုးသည္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ဆီစိုက္တစ္ဧက ၆၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ပုဂလိကလက္တြန္းထြန္စက္ငယ္မ်ားကိုသာ ငွားရမ္းသံုးစြဲေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MTT (MHT)

www.myanmarht.wordpress.com , www.myanmarht.co.cc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s