ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္ ပုဂလိကသတင္းမ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးခ်ိန္တြင္ ႀကံခိုင္ေရးအသင္း၀င္မ်ားကို သတင္းစာတိုက္မ်ားမွ လစာေပးခန္႔အပ္ထားရမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္ ပုဂလိကသတင္းမ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးခ်ိန္တြင္

ႀကံခိုင္ေရးအသင္း၀င္မ်ားကို သတင္းစာတိုက္မ်ားမွ လစာေပးခန္႔အပ္ထားရမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ရွိ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂ ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

စစ္အစိုးရေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္ ပုဂလိသတင္းစာမ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ စာေပစီစစ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႀကံခိုင္ေရးအသင္း၀င္မ်ားကို သတင္းစာတိုက္မ်ားမွ လုပ္ခလစာမ်ားေပးအပ္ကာ ေခၚယူထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔မွ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒႏွင့္ကိုက္ညီသည့္သတင္းမ်ားကို တိုက္တြင္း စီစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီ သတင္းမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပၾကရမည္ဟုဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ရန္ကုန္စာနယ္ဇင္းေလာကတြင္ ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

၀ါရင့္စာနယ္ဇင္းဆရာတစ္ဦးမွ ထိုကိစႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဆိုရာတြင္ “အခု သူတို႔တို႔လုပ္ေနတဲ့ပံုစံက တရုတ္တို႔၊ ဗီယက္နမ္တို႔မွ လုပ္ေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးကို ခ်ိဳးေနတာဗ်။ အဲ့ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေတြကို သတင္းစာတိုက္ေတြမွာ ထည့္ထားၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီလူေတြက သူတို႔ပါတီနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ သတင္းစာဆရာေတြရဲ႕ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို စိစစ္ထိန္းခ်ဳပ္တာမ်ိဳးေတြရွိတယ္ေလ။ အခုစစ္အစိုးရကလည္း ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးလုပ္မယ္လို႔ ယူဆရတယ္။” ဟုဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရမွ တစ္ဖတ္သက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားဓမက်င္းသံုးၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္းပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ခေရေစ့တြင္းက်သိရွိရန္လိုအပ္ၿပီး တည့္က်စြာျဖင့္ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးေနသျဖင့္ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း လည္းေကာင္းမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

MHT

www.myanmarht.wordpress.com , www.myanmarht.co.cc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s