မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ အဖမ္းဆီခံ အႏုပညာသည္မ်ားကို ရံုးတင္စစ္ေဆးမည္

မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ အဖမ္းဆီခံ အႏုပညာသည္မ်ားကို ရံုးတင္စစ္ေဆးမည္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ (24) ရက္၊ 2008 ခုႏွစ္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈကို ခံယူေနၾကရေသာ အႏုပညာရွင္ (၁၇) ဦးကို မနက္ျဖန္ ဇြန္လ (25) ရက္ေန႔တြင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ ရံုတင္စစ္ေဆးမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။ မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ အဖမ္းဆီးခံ အႏုပညာသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လာသူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးမွဆိုရာတြင္ ေထာင္ထဲက ၀န္ထမ္းေတြေျပာတာကေတာ့ အမ်ိဳးသား (၁၀) ေယာက္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး (၁၇) ေယာက္ရွိၿပီး သူတို႔အားလံုးကို သီးသန္႔ေဆာင္ေတြမွာ ခ်ဳပ္ထားတယ္လို႔ သိရတယ္ ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ အဖမ္းဆီးခံေနရသူ အႏုပညာသည္မ်ားအတြင္း ဒါရိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း၊ အဆုိေတာ ဆုန္သင္းပါရ္၊ သင္ဇာ၀င့္ေက်ာ္၊ နန္းစုရတီစိုး၊ ဖိုးေက်ာ္၊ န၀၇တ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္၏ သားျဖစ္သူတို႔အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ႏိုက္ကလပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပိုင္အိုးနီးယားကလပ္မွ မန္ေနဂ်ာ ကိုၿဖိဳးတို႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲလွ်က္ရွိတဲ့ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s